Danh sách truyện Xuyên Nhanh

Truyện xuyên nhanh, mau xuyên, hay còn gọi  khoái xuyên, thường có hai trường hợp. MỘT  nhân vật chính có được một hệ thống, HAI, người ấy  nhiệm vụ giả của một cục thời không nào đó, xuyên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. ... Họ sẽ nhập vai vào nhân vật chính / nữ phụ pháo hôi / người qua đường