Danh sách truyện Xuyên Không

Xuyên không có nghĩa là xuyên qua thời gian,  thể loại truyện mà nhân vật chính do một lý do nào đó (thường sẽ gặp phải bất trắc (bị giết, tai nạn, bị hãm hại…) mà đưa đến sống ở một không gian hay khoảng thời gian khác. Có 2 thể loại xuyên không: Loại 1: Khi xuyên qua chỉ có linh hồn xuyên đến một không gian khác.