Danh sách truyện Khoa Huyễn

Khoa Huyễn thể loại truyện có nội dung về khoa học viễn tưởng. 14. Quân Sự:  những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ… tranh đoạt thiên hạ, các quốc gia giao chiến với nhau.